Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

O szkole

SZKOŁA POLSKA PRZY AMBASADZIE RP W RZYMIE Z SIEDZIBĄ W OSTII

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii jest Minister Edukacji i Nauki.

Nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie:

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42, +48 22 622 37 94

fax +48 22 853 87 02

email: orpeg@orpeg.pl

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od poniedziałku do środy)

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce.

Kierownik Szkoły Polskiej w Ostii Marta Czajczyńska przyjmuje w każdy wtorek.

 

Godziny przyjęć

15.00-16.30 oraz 20.00-20.30

Sekretariat Szkoły Polskiej w Ostii w roku szkolnym 2021/2022 jest czynny:

w poniedziałek w godzinach 15.00-17.00

we wtorek w godzinach 15.00-15:30

w środę w godzinach 15:00-16:30

Biblioteka Szkoły Polskiej w Ostii w roku szkolnym 2021/2022 jest otwarta:

Poniedziałek 17:00-17:30 oraz 19.10-20.10

Wtorek 17.00-18.00

Środa 19.05-20.35