Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

Kontakt

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od poniedziałku do środy) oraz w piątki (dla dzieci uczących się w  Latinie)

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Kierownik Szkoły Polskiej w Ostii Marta Czajczyńska przyjmuje w każdy wtorek.

 Godziny przyjęć:

17:00-17.30 oraz 19.15-20.30

Sekretariat Szkoły Polskiej w Ostii w roku szkolnym 2020/2021 jest czynny :

  w poniedziałek w godzinach 17.00-19.00

  we  wtorek w godzinach 17.00-19.00

Biblioteka SP w Ostii w roku szkolnym 2020/2021 jest otwarta:

Poniedziałek  17.00-19.00

Wtorek           19.30-20.30

Środa            17.00-18.00