Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego oraz pracownika sekretariatu na rok 2020/2021

mgr MARTA CZAJCZYŃSKA – Kierownik Szkoły Polskiej, nauczycielka języka polskiego

mgr DOROTA KOBYLARSKA – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr MARTA LAZAROWICZ – nauczycielka języka polskiego

mgr ALINA MAZAŃSKA – nauczycielka wiedzy o Polsce

mgr EWA SOCHACKA – nauczycielka wiedzy o Polsce oraz nauczycielka biblioteki

Pani EWA SOCHACKA – sekretariat