Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

 

Poniżej znajdą państwo dokumentację niezbędną do zapisu dziecka do szkoły. Zasady rekrutacji znajdą się w Regulaminie rekrutacji. Dokumentację składają rodzice zapisujący dzieci do klasy 1 szkoły podstawowej oraz do klasy 1 liceum ogólnokształcącego. Formularze (wszystkie 5 załączników) należy wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie przesłać na e-mail szkoły: ostia@orpeg.pl W przypadku braku możliwości złożenia podania o zapis ucznia drogą elektroniczną prosimy o kontakt pod numerem +39 340 691 6122