Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii jest Minister Edukacji Narodowej.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od poniedziałku do środy) oraz w soboty (dla dzieci uczących się w Latinie)

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć