Grono pedagogiczne

 GRONO PEDAGOGICZNE

 Skład grona pedagogicznego oraz pracownika sekretariatu na rok 2017/2018

 

mgr MARTA CZAJCZYŃSKA- Kierownik Szkoły Polskiej, nauczycielka języka polskiego

 

 

mgr DOROTA KOBYLARSKA- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr MARTA LAZAROWICZ- nauczycielka języka polskiego

 

mgr ALINA MAZAŃSKA- nauczycielka wiedzy o Polsce

 

mgr EWA SOCHACKA- nauczycielka wiedzy o Polsce oraz nauczycielka biblioteki

 

 

 

Pani EWA SOCHACKA- sekretariat