O szkole

 


SZKOŁA POLSKA

PRZY AMBASADZIE RP W RZYMIE

Z SIEDZIBĄ W OSTII

 

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej  przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie:

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

 tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42, +48 22 622 37 94

 fax +48 22 853 87 02

email: orpeg@orpeg.pl


Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu (od poniedziałku do środy) oraz w soboty (dla dzieci uczących się w  Latinie)

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

 

Kierownik Szkoły Polskiej w Ostii Marta Czajczyńska przyjmuje w każdy poniedziałek.

 Godziny przyjęć:

14.30-16.30 oraz 19.00-20.30

 

Sekretariat Szkoły Polskiej w Ostii w roku szkolnym 2019/2020 jest czynny :

  w poniedziałek w godzinach 17.00-19.00

  we  wtorek w godzinach 17.00-19.00

 

Biblioteka SPK w Ostii w roku szkolnym 2017/2018 jest owarta:

Poniedziałek  19.00-20.00

Wtorek           15.30-16.30 oraz  19.10-20.00

Środa            19.10-20.00