PLAN LEKCJI ON LINE – Obowiązuje od 09.03.2020 roku do 10.06.2020 roku.

PONIEDZIAŁEK

KLASA I- edukacja wczesnoszkolna

16.00-17.00- pani Dorota Kobylarska

KLASA IV

16.00-16.45 – wiedza o Polsce- pani Ewa Sochacka
17.00-17.45 – język polski- pani Marta Czajczyńska

KLASA I LO

LO ( 4 letnia) 15.00- 15.45- wiedza o Polsce- pani Alina Mazańska
LO( obie klasy) 16.00-16.45- język polski- pani Marta Czajczyńska
LO( 3 letnia) 17.30-18.15- wiedza o Polsce- pani Alina Mazańska

KLASA II LO

15.00-15.45 – język polsi – pani Marta Lazarowicz
16.00-16.45 – wiedza o Polsce – pani Alina Mazańska

KLASA III LO

15.45-16.30 – język polski – pani Marta Lazarowicz
16.45-17.30 – wiedza o Polsce – pani Alina Mazańska

WTOREK

KLASA II- edukacja wczesnoszkolna

16.00-17.00- pani Dorota Kobylarska

KLASA V

16.00-16.45 – język polski- pani Marta Czajczyńska
17.00 – 17.45 – wiedza o Polsce – pani Ewa Sochacka

KLASA VI

15.00 – 15.45 – wiedza o Polsce – pani Ewa Sochacka
16.00 -16.45 – język polski – pani Marta Lazarowicz

KLASA VIII

15.00 – 15.45 – język polski – pani Marta Czajczyńska
16.00 – 16.45 – wiedza o Polsce – pani Ewa Sochacka

ŚRODA

KLASA III- edukacja wczesnoszkolna

16.00-17.00 – pani Dorota Kobylarska

KLASA VII

16.00 – 16.45 – język polski – pani Marta Czajczyńska
17.00 – 17.45 – wiedza o Polsce – pani Ewa Sochacka

PIĄTEK

KLASA II LATINA- edukacja wczesnoszkolna

16.00 – 17.00 – pani Dorota Kobylarska

DYŻURY – KONSULTACJE ( dla rodziców i uczniów) na Skypie- indywidualnie z nauczycielem

MARTA CZAJCZYŃSKA- kierownik Szkoły Polskiej w OSTII

Środa 15.00- 15.45

19.00-20.00

MARTA CZAJCZYŃSKA- język polski

Poniedziałek 15.00-15.45- klasa I LO

18.00- 18.45- klasa IV

Wtorek 17.00-17.45 klasa VIII

18.00-18.45 klasa V

Środa 18.15- 19.00 klasa VII

EWA SOCHACKA- wiedza o Polsce

Poniedziałek 15:00-15:30 – klasa IV

17:00-17:30 – klasa V

17:30-18:00 – klasa VI

Wtorek 18:00-18:30 – klasa VII

Środa 15:00-15:30 – klasa VIII

MARTA LAZAROWICZ- język polski

Poniedziałek 17.45- 18.30 klasa II i III LO

Wtorek 17.00- 17.45 klasa VI

ALINA MAZAŃSKA- wiedza o Polsce

Poniedziałek 18.30- 19.15 klasy I, II i III LO

DOROTA KOBYLARSKA- edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek 17.00- 17.45

Wtorek 17.00- 17.45

Środa 17.00- 17.45

Piątek 17.00- 17.45