Plan pracy szkoły na rok 2018/2019

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RP W RZYMIE

Z SIEDZIBĄ W OSTII

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 września 2018 roku

2.

Zimowa przerwa świąteczna

24 grudnia 2018 roku - 6 stycznia 2019 roku 

Zajęcia po Bożym Narodzeniu rozpoczną się w poniedziałek 7 stycznia 2019 roku

3.

Zakończenie I semestru

23 stycznia 2019 roku

4.

Rada klasyfikacyjna

28  stycznia  2019 roku

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

 17 kwietnia  2019 roku - 24 kwietnia  2019 roku

6.

Dodatkowe dni wolne

 

 

 

9.

 

Uroczystości szkolne

12 września 2018 roku- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

30 października 2018 roku- Ślubowanie uczniów klasy I

 5-7  listopada  2018 roku– Szkolny Tydzień Niepodległości

12 listopada 2018 roku- NIEPODLEGŁA- uroczysta akademia

 

3-5   grudnia 2018 roku- tydzień mikołajkowy w klasach

18 grudnia 2018 roku- Jasełka

11-13 lutego 2019 - klasowe bale karnawałowe

19 marca 2019 roku – topienie Marzanny

15-17  kwietnia   2019 roku-  tydzień tradycji i zwyczajów wielkanocnych

29-30 kwietnia  2019 roku- Lekcje tematyczne poświęcone Konstytucji 3 Maja

 Święto Polonii i Polaków za granicą

 

2 czerwca  2019 roku- Spartakiada szkolna

10 czerwca 2018 roku- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

      

10.

Rada klasyfikacyjna

Rozdanie świadectw

Rada Podsumowująca

6 maja 2019 roku

 

10  czerwca 2019 roku

11-12  czerwca 2019 roku

11.

Dni wolne, podczas których pracujemy

2 czerwca 2019 roku- niedziela - SPARTAKIADA

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 10 czerwca 2019 roku