AKTUALNOŚCI

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii
§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii RSS